Faridoon Shahryar's Blog


Thursday, November 15, 2012

"Jab Tak Hai Jaan Is The Best Yash Chopra Film Ever": Shahrukh Khan

1 comment: